Samstag, 24. Februar 2007

Orient-Express / Berlin-Baghdad-Bahn in Rajo

Pirê Heşarkê yan Herederê
li Çiyayên Kurmanc berve Deştê Reş û Çiyayên Gewir
li ber Deryayê Sipî.

Die Eisenbahnbrücke Hascharke (Hascharkê) bzw. Heredere (Herederê) zwischen den Kleinstädten Meydan Akpas (Midan Ekbez) und Rajo in syrischem Kurdenberg (Kurd-Dagh), Region Afrin, gehört zur Bagdadbahn bzw. Berlin-Baghdad-Bahn, auch als Orient-Express bekannt. Die Brücke aus Metalkonstruktion war 1912 von Deutschen und Kurden erbaut worden.

The railway tunnel MOSEKAN near RAJO.

Der Eisenbahn-Tunnel von MOSEKAN in der Nähe von RAJO.

Tunêla MOSEKAN yê Tirênê (Qilê Mosekan) nizîkî RAJO li Kurdaxê.


Gundê SORKÊ di navbera RAJO û MEYDAN AKPASê de (Kurdaxê û Çiyayên Gewir).

Das Dorf SORKAN zwischen Rajo und Meydan Akpas (Kurd-Dagh und Amanos).

The village of SORKAN near Rajo, Syria.

Le village de SORKAN près de Rajo, en Syrie.

.............................................................
Abdallah Osman, Berlin 2001-2008
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com

Keine Kommentare: