Samstag, 6. Juni 2009

RAJO - BAYLAN - KURD-DAGH - KURDAX - AFRIN

A panoramic view of the high level of BAYALN in the region RAJO راجو in Kurd-Dagh, Afrin, Syria.

Ein Panorama Blick auf die Hochebene von BAYALN in der Region RAJO راجو in Kurd-Dagh, Afrin, Syrien.

Nihrînek fereh li ser bilindiya BALYANê (BAYLANê) li devera RECO راجو li Kurdaxê, Efrîn.


A current picture of the cultivated nature in Kurd-Dagh near the village RAJO.

Ein aktuelles Bild von der bewirtschafteten Natur in Kurd-Dagh nahe dem Ort RAJO.

Dîmeneke nû ji xwezahiya çandî li KURDAXÊ nizîkî bajarokê RECO.


A collage of photos of the city and region near Afrin in Aleppo, Syria.

Eine Bilder Kollage von der Stadt und Region Afrin nahe Aleppo in Syrien.

Gurzek ji dîmenên Efrîn û Kurdaxê.

A collage of photos of the region near Afrin in Aleppo, Syria.

Eine Bilder Kollage von der Region Afrin nahe Aleppo in Syrien.

Gurzek ji dîmenên Kurdaxê li gel silavan!


.............................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2009
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com