Mittwoch, 27. August 2008

RAJO: RAILWAY - BERBENDê - KHILELKO

View of a stretch of railway line (Berlin-Baghdad Railway) between MEYDAN AKPAS and RAJO in Kurd-Dagh.

Blick auf eine Strecke der Eisenbahn-Linie (Berlin-Bagdad-Bahn) zwischen MEYDAN AKPAS und RAJO in Kurd-Dagh.

Dîmenek ji hêsinrêya trênê (rêka çîmanê) navbera MEYDAN AKPAS û RECO li KURDAXê


Images from the village BERBENDE near RAJO in Kurd-Dagh.

Bilder vom Dorf BERBENDE nahe RAJO in Kurd-Dagh.

Dîmenin ji gundê BERBENÊ (BERBENDê) ba RECO li KURDAXê.

  A glance at the village KHILELKO near RAJO in Kurd-Dagh.

Ein Blick auf das Dorf KHILELKO nahe RAJO in Kurd-Dagh.

Dîmenek ji gundê XILÊLKO ba RECO li KURDAXê.


...........................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2008
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com