Sonntag, 5. April 2009

Mamilan, Newroz 2009 and Rajo in Kurd-Dagh

Images from the village MAMILAN near Rajo in Kurd-Dagh, Afrin, Syria.

Bilder vom Dorf MAMILAN nahe Rajo in Kurd-Dagh, Aleppo.

Dîmenin bijartî ji gundê MAMILAN (Ma'milan yan Ma'mila Uşaxî) nizîkî Reco li Kurdaxê.

Pictures of the celebrations of the Kurdish Newyear Newroz 2621 with Osman Baydemir in Amed/Diyarbakir.

Bilder von den Feierlichkeiten des kurdischen Neujahresfestes NEWROZ 2621 mit Osman Baydemir in Amed/Diyarbakir.

Dîmenên cejnên sersala kurdan NEWROZê 2621 li gel Osman Baydemîr li Amedê.


Selected images from the region of RAJO with MAYDANA, QARA-BABA, ALAMDARAN and BERBEND in Kurd-Dagh, Afrin, Syria.

Bilder von der Region RAJO mit den Orten Maydana, Qara-Baba, Alamdaran und Berbend in Kurd-Dagh, Aleppo, Syrien.

Dîmenin bijartî ji devera RECO tev cihên Meydana, Qere-Beba, Alamadara û Berbenê li Kurdaxê.

The village MAMILAN near Rajo in Kurd-Dagh, Syria.

Das Dorf MAMILAN nahe Rajo in der Region Afrin (Kurd-Dagh), Aleppo, Syrien.

Gundê MAMILAN (Ma'milan yan Ma'mila Uşaxî) nizîkî Reco li Kurdaxê.

........................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2009
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de;
abdallah.osman@gmail.com