Dienstag, 21. Dezember 2010

BATMAN - The biggest water spring in Rajo

Panorama pictures of the rich in water region Deştê Reş (black valley) in the region Rajo between Kurd-Dagh and Amanos.

Panorama Bilder von der wasserreichen Region Deştê Reş (Schwarz-Tal) in der Region Rajo zwischen Kurd-Dagh und Amanos.

Çend dîmenên bijartî û nûjen ji Kaniya Batmanê û Bîra Avê Qerebabayê li Deştê Reş di navbera Reco û Meydanakpasê de li Çiyayên Kurmancan (Kurdaxê), herêma Efrînê.

The influx of the water of the spring Batman in the Black river (in Turkish: Qara Su; in Kurdish: Avê Reş); in the background the Amanos mountains.

Der Zufluß des Wassers von der Quelle Batman in den Schwarzen Fluß (Türkisch: Qara Su; Kurdisch: Avê Reş); im Hintergrund das Amanos-Gebirge.

Nihrînek li ser rijîya avê Kaniya Batmanê berve Avê Reş de li Deştê Reş di navbera Çiyayên Kurmênc û Çiyayên Gewir (Amonasê) de.

لقطات ضوئية وصور حديثة للينابيع المائية في السهل الأسود (دشتى رش) في ناحية راجو في شمال غرب سوريا: نبع باتمان وبئر قربابا ما ببن جبل الأكراد وجبل آمانوس

A look at the exhaust of the water spring of Batman in the region Rajo to Afrin in northwest of Syria; in the background the Kurd-Dagh (the Kurdish mountains).

Ein Blick auf das Ausströmen der Wasserquelle von Batman in der Region Rajo zu Afrin im Nordwesten Syriens; im Hintergrund der Kurd-Dagh (die Kurdischen Berge).

.............................................................................
© Abdallah Osman, syrian-kurdish publicist, Germany; 2001-2011.
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com