Samstag, 6. Dezember 2008

RAJO - KURD-DAGH - AMANOS - ISLAHIYE

Rajo: Mountains of Kurds (Kurd-Dagh) - Black Valley - Mountains of Amanos.

Rajo: Kurden-Berg (Kurd-Dagh) - Schwarzes Tal - Amanos-Gebirge.

Reco: Çiyayên Kurmênc (Kurdaxê) - Deştê Reş - Çiyayên Gewir (Amanos).

 
Orient Express Railway and golden olive fields near Rajo راجو in Kurd-Dagh, Syria.

Eisenbahnstrecke Orientexpress und goldene Olivenhaine nahe Rajo in Kurd-Dagh, Syrien.

Rêka trênê û baxçeyên zêrînî yên zeytûnan nizîkî Reco راجو li Kurdaxê.

A glimpse of the railway route in Islahiye (kurdish Tukey) on the Kurd-Dagh, Syria.

Ein Blick von der Einbahnstrecke in Islahiye (Nord-Kurdistan) aus auf den Kurd-Dagh, Syrien.

Dîmenek ji rêka trênê li Islahiyê ber Kurdaxê ve.

..........................................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2008

http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com