Samstag, 4. Februar 2012

Views of Kurd-Dagh: HAWAR, BIHAR & AMANUS

Welcome to Syrian Kurdistan: View of the Hawar Mountains of the road Afrin-Rajo in the middle of the Kurdish Mountains (Kurd-Dagh) in Northwest of Syria.

Welatê xwe binase: Deşt û Çayên Hawarê di biharê Çiyayên Kurmênc de li Rojavay Kurdistan.

Welcome to Westkurdistan: Views of the nature in Kurdish Mountains, Afrin, Aleppo, Syria. 

Welatê xwe binase: Meywan & Bihar li Rojavay Kurdistan.

Welcome to the Kurdish Mountains (Kurd-Dagh) in Syria: The Black Valley and Amanus Mountains in West-Kurdistan.

Welatê xwe binase: Çiyayên Kurmênc (Kurdaxê), Deştê Reş û Çiyayên Gewir (Amanusê) li Rojavay Kurdistan.


................................................................ 
© Abdallah Osman, syrian-kurdish publicist, Berlin, 2001-2012. 
http://abdallah-osman.blogspot.com, http://baylan-rajo.blogspot.com 
..................................