Dienstag, 22. Dezember 2009

Tiran Valley between Rajo and Afrin in Kurd-Dagh

Panoramic pictures of the town RAJO and surrounding area near Aleppo - day and night.

صور بانورامية لبلدة راجو في جبال الكورد والمنطقة المحيطة بها - ليلاً ونهاراً

Panorama-Bilder von der Kleinstadt RAJO und Umgebung in Kurd-Dagh - tags und nachts.

Dîmênin dûrvehî ji bajarok û dorçêma RECO li Kurdaxê - bi roj û êvarî de.

全景圖片鎮年老的新生嬰兒及周邊地區的近阿勒頗 - 白天和黑夜。


The Valley of TIRAN between Afrin and Rajo in Kurd-Dagh, Aleppo, Syria.

Das Tal von TIRAN zwischen Afrin und Rajo in Kurd-Dagh, Aleppo, Syrien.

وادي تيران بين عفرين وراجو في كورد داغ (جبال الكورد) ، حلب ، سوريا

Долина Тиран между Африн и Райо в курда-Даг, Алеппо, Сирия.

Geliyê TÎRAN di nav bera Efrîn û Reco de li Kurdaxê.

A look at the Tiran Valley in Kurdish Mountains, between Afrin and Rajo in Aleppo, Syria.

Ein Blick auf das Tiran Tal in den kurdischen Bergen zwischen Afrin und Rajo in Aleppo, Syrien.

نظرة على وادي تيران في جبال الكورد (كورد داغ) بين عفرين وراجو في محافظة حلب ، سوريا

Un regard sur la vallée de Tiran, dans les montagnes kurdes, entre Afrin Rajo et à Alep, en Syrie.

Geliyê TÎRAN di nav bera Efrîn û Reco de li Kurdaxê.

.............................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2009
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com

Donnerstag, 29. Oktober 2009

Beautiful pictures of Rajo in Kurd-Dagh

A collage of photos of small town of Rajo in in the plateau of Deştê Baylan in northwestern Syria.

Eine Bilder Kollage von der Kleinstadt Rajo in der Hochebene von Deştê Baylan im Nordwesten Syriens.

Gurzek ji dîmenên qenc ji bajarok û devera RECO li Deştê Baylan li Kurdaxê, herêma Efrînê, li ber sinirê bi wîlayeta Îskenderûnê (Xetayê) re li Bakur û Rojavay Kurdistan.

The railway line (Berlin-Baghdad Railway) from Meydan-Akpas to the plateau of "Deştê Baylan" including the town of Rajo in Kurd-Dagh.

Die Eisenbahnlinie (Berlin-Bagdad Bahn) von Meydan-Akpas zu der Hochebene von "Deştê Baylan" einschließlich der Kleinstadt Rajo in Kurd-Dagh.

Rêka trênê ya ji sala 1912-1915 li Deştê Baylan, devera Reco li Kurdaxê.

On the way from Meydan-Akpas to the plateau of "Deştê Baylan" including the town of Rajo in Kurd-Dagh.

Auf dem Wege von Meydan-Akpas zu der Hochebene von "Deştê Baylan" einschließlich der Kleinstadt Rajo in Kurd-Dagh.

Rêka makînan ji Meydan-Akpasê berve bajarok û devera Reco li navîna Deştê Baylan, Efrînê.

On the way from Meydan-Akpas to the plateau of "Deştê Baylan" including the town of Rajo in Kurd-Dagh.

Auf dem Wege von Meydan-Akpas zu der Hochebene von "Deştê Baylan" einschließlich der Kleinstadt Rajo in Kurd-Dagh.

Bi rêka makînan re ji Meydan-Akpasê berve bajarok û devera Reco li Deştê Baylan li Kurdaxê.

.............................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2009
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com

Dienstag, 15. September 2009

RAJO: Hajikan - Batman - Amanos - Kurd-Dagh


A composition of images of the region RAJO in Kurd-Dagh, Afrin, on the border with Turkey (Northern Kurdistan)

Eine Komposition aus Bildern von der Region RAJO in Kurd-Dagh, Afrin, an der Grenze zur Turkey (Nord-Kurdistan).

Gurzek ji dîmenên nû ji devera RECO li Kurdaxê, herêma Efrînê, li ber sinirê bi Turkiyê re (Bakur û Rojavay Kurdistan)


On the car road from Rajo to Qode, at the intersection Hajikan, high in Kurd-Dagh (Kurdish mountain), Afrin, Syria.

Auf dem Autoweg von Rajo nach Kode, an der Kreuzung Hajikan, hoch in Kurd-Dagh (Kurden-Berg), Afrin, Syrien.

Darê ber kaniyê li çatê ĤECÎKAN li ser rêka Reco - Qode li Kurdaxê.


The mountains Amanos (Turkey), and Kurd-Dagh (Syria) in the western Kurdistan, separated by death patrol "border" with spines, guards, mines, and many Kurdish victims ... for 70 years!

Die Berge Amanos (Turkey) und Kurd-Dagh (Syrien) im westlichen Kurdistan getrennt durch Todesstreife "Grenze" mit Stacheln, Wachposten, Minen und und vielen kurdischen Opfern ... seit 70 Jahren!

Çiyayên Gewir (Amanosê) û Kurdaxê li hember hev li rojavay Kurdistan - di nav bera wan de sinira dewletên Turkiyê û Suriyê ya bi kujeran, lexeman, têlşujinan û gelek qurbaniyên kurdên ji her du layan ... ji 70 salan de!


A beautiful picture of the water source BATMAN in the region Rajo, Kurd-Dagh, near the Black River (Kurdish: Avê Reş; Turkish: Kara Su), which represents the political border between Turkey and Syria.

Ein schönes Bild von der Wasserquelle BATMAN in der Region Rajo, Kurd-Dagh, in der Nähe von dem Schwarzen Fluß (Kurdisch: Avê Reş; Türkisch: Qara Su), der die politische Grenze zwischen Türkei und Syrien darstellt.

Dîmenke nû ji kaniya BATMANÊ li ber Avê Reş, sinira Turkiyê û Suriyê, li devera Reco, herêma Efrîn li Kurdaxê.


.............................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2009
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com

Freitag, 7. August 2009

Map of RAJO and village of HAJ-KHALIL in AFRIN


A current picture of the village HAJ-KHALIL near the town RAJO in Kurd-Dagh, Syria.

Ein aktuelles Bild vom Dorf HAJ-KHALIL nahe RAJO in Kurd-Dagh, Aleppo, Syrien.

Dîmeneke nû ji gundê HEC-XELÎLê nizîkî Reco li Kurdaxê.Map of the region RAJO in Afrin, Aleppo, Syria.

Landkarte der Region RAJO in Kurd-Dagh, Syrien.

Nexşeya devera RECO li Efrîn, Kurdaxê.
A collage of photos of the region RAJO in Afrin, Syria.

Eine Bilder Kollage von der Region RAJO nahe Aleppo in Syrien.

Gurzek ji dîmenên RECO li Kurdaxê - li gel silavan!

.............................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2009
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com

Mittwoch, 1. Juli 2009

The villages of RAJO in Kurd-Dagh, Syria

Navên gundan li devera Reco li Kurdaxê bi kurdî û 'arabî bi tev hejmarên niştîvanên wana (sala 2007).

List of names of villages in the kurdish district of RAJO in Kurd-Dagh (region of Afrin) in Syria in kurdish and arabic with relative population size (year 2007).


أسماء القرى في ناحية راجو (منطقة عفرين - جبال الكورد) بالكوردية والعربية مع عدد السكان لعام ٢٠٠٧

Liste der Namen der Dörfer und Orten in dem Verwaltungskreis RAJO in der Region Afrin (Kurd-Dagh) in Syrien in Kurdisch und Arabisch mit der jeweiligen Einwohnerzahl (Jahr 2007).


1. Adema ('Edema, 'Ademan) أده مانلي / اده 1159

2. Alamdara ('Elemdara, Alamdaran) علمدار 823

3. Alî Bîskê ('Elî Bîskê) علي بسكي / العلياء 573

4. Altaniya ('Eltaniya) علطانية

5. Atmana (Atemana. 'Etmana) عطمانلي 2085

6. Banîkê (Banîkan) بانيك / بان 418

7. Be’dina (Behdînan) بعدنلي 5384

8. Berbenê (Berdendê) بربند 1615

9. Bilêlko بلاليكو / بلاليه 2048

10. Cela (Celalan) جيلانلي / الغزلان 947

11. Çençeylan جنجلي 1369

12. Çêqilme جلقمه 258

13. Çeqmaqê Çûçik جقمق صغير/ صوان صغير 714

14. Çeqmaqê Mezin جقحق كبير/ صوان كبير 3360

15. Çerxûta (Çerxûtan) جرختلي 373

16. Çobana (Çobana Reco) جوبانلي / الراعي 577

17. Dêwrîş (Derwîşan) درويش أوبه سي /الدرويشية 1071

18. Dodo ضوضو 1751

19. Dumilia (Dumbilê) دومبللي / الأمسية 2183

20. Gazê (Gazê) تبه كوي / تليلة 735

21. Gewenda (Gawinda) كاونده / البتراء 2704

22. Goliyê Jêrin كوليان تحتاني / ضحاك ت 549

23. Goliyê Jorin كوليان فوقاني / ضحاك ف 739

24. Gundê Çiyê طاغ أوبه سي / الجبليه 895

25. Gundê Ĥesen حسن كلكاوي / الحسنية 560

26. Gundê Meĥê

27. Gundê Şêx شيخلر أوبه سي / الشيوخ 593

28. Ĥec Xelîl حاج خليل 4156

29. Ĥecîka (Ĥecîkan) حجيكانلي / الحجيج 414

30. Holîlê (Holîlkan) هوليلو / هليل 801

31. Hopka (Hopkan) هوبكانلي / القادرية 685

32. Ĥucmala (Ĥeceman) حجمانلي / حوجمان 767

33. Kosa (Kûsan) كوسانلي 1105

34. Kum Reşê كمرش / الطاقية 706

35. Kûra (Kûran) كوران 986

36. Kurê (Kirrê) كري / النصر ( مزرعة ) 502

37. Maseka (Mosekan) ماسكانلي/ ماسيكان 2107

38. Me’mila (Mamilan, Ma'mila Uşaxî) معمل اوشاغي 3601

39. Memalê Mezin (Memalan Mezin) ماملي

40. Memalê Piçok (Memalan Piçok) ماملي / الثدي 1833

41. Meydan Ekbez (Meydan Akpas, Stasûnê) ميدان اكبس 1275

42. Mûskê (Mûskan) موسيك اوبه سي / موسيه 2660

43. Penêreka (Penêrekan) بندرك / القلم 77

44. Qere Baba قره بابا / السوده 967

45. Qêsim (Gundê Qêsim) جتال قويو / البئرين 1749

46. Qopê (Ĥemşelek) حمشلك / حمشو 1652

47. Qude (Kude) قوده كوي / المرتفعة 1824

48. Reco (Rajo, Raju) راجو 4231

49. Şediya (Şediyan) شديانلي 446

50. Sêmala (Sêmalkan) سيمالك /الئلائية 2661

51. Şêx Bila شيخ بلال (مزرعة) 447

52. Şêx Mihemed شيخ محمدلي 1033

53. Sorkê (Sorkan) سورك / سور 96

54. Umera (Omeran) عمر اوشاغي 1054

55. Welîklî واليكلي / الولي ( مزرعة ) 425

56. Zerka (Zerkan) زركانلي / المطله 804


© 2001-2009 ABDALLAH OSMAN - weşanvanek ji Kurdaxê, niştî li Berlînê.

Têbînî: Her kes dikanê van navên gundên Kurdaxê bixwîne, bikolîne û di xebatên baştir û fereh tir de bikarbihîne.

Samstag, 6. Juni 2009

RAJO - BAYLAN - KURD-DAGH - KURDAX - AFRIN

A panoramic view of the high level of BAYALN in the region RAJO راجو in Kurd-Dagh, Afrin, Syria.

Ein Panorama Blick auf die Hochebene von BAYALN in der Region RAJO راجو in Kurd-Dagh, Afrin, Syrien.

Nihrînek fereh li ser bilindiya BALYANê (BAYLANê) li devera RECO راجو li Kurdaxê, Efrîn.


A current picture of the cultivated nature in Kurd-Dagh near the village RAJO.

Ein aktuelles Bild von der bewirtschafteten Natur in Kurd-Dagh nahe dem Ort RAJO.

Dîmeneke nû ji xwezahiya çandî li KURDAXÊ nizîkî bajarokê RECO.


A collage of photos of the city and region near Afrin in Aleppo, Syria.

Eine Bilder Kollage von der Stadt und Region Afrin nahe Aleppo in Syrien.

Gurzek ji dîmenên Efrîn û Kurdaxê.

A collage of photos of the region near Afrin in Aleppo, Syria.

Eine Bilder Kollage von der Region Afrin nahe Aleppo in Syrien.

Gurzek ji dîmenên Kurdaxê li gel silavan!


.............................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2009
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com

Donnerstag, 7. Mai 2009

MAYDAN-AKPAS ميدان أكبس in AFRIN, KURD-DAGH

Pictures of the Kurdish village MAYDAN-AKPAS ميدان أكبس in Kurd-Dagh, Afrin in the northwestern corner of the border Syria-Turkey.

Bilder von dem kurdischen Dorf MAYDAN-AKPAS ميدان أكبس in Kurd-Dagh, Afrin an der nordwestlichen Grenzecke Syrien-Türkei.

Dîmenin bijartî ji gundê Meydan-Akpasê ميدان أكبس - li Kurdaxê, devera Reco û herêma Efrînê.

A look at the place MAYDAN-AKPAS in Kurd-Dagh on the Syrian side on the Kurdish Turkey.

Ein Blick auf den Ort MAYDAN-AKPAS in Kurd-Dagh von der syrischen Seite aus auf die kurdische Türkei.

Dîmenek ji gundê Meydan-Akpasê ميدان أكبس - li Kurdaxê, devera Reco û herêma Efrînê.

A panoramic picture of the place MAYDAN-AKPAS in Kurd-Dagh on the Syrian side on the Kurdish Turkey.

Ein Panoramabild von dem Ort MAYDAN-AKPAS in Kurd-Dagh von der syrischen Seite aus auf die kurdische Türkei.

Gundê Meydan-Akpasê ميدان أكبس - li Kurdaxê, devera Reco û herêma Efrînê.

A view of the village MAYDAN-AKPAS in Kurd-Dagh on the Syrian side on the Kurdish Turkey.

Eine Ansicht von dem Ort MAYDAN-AKPAS in Kurd-Dagh von der syrischen Seite aus auf die kurdische Türkei.

Nihrînek li ser gundê Meydan-Akpasê ميدان أكبس - li Kurdaxê, devera Reco û herêma Efrînê.

........................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2009
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com

Sonntag, 5. April 2009

Mamilan, Newroz 2009 and Rajo in Kurd-Dagh

Images from the village MAMILAN near Rajo in Kurd-Dagh, Afrin, Syria.

Bilder vom Dorf MAMILAN nahe Rajo in Kurd-Dagh, Aleppo.

Dîmenin bijartî ji gundê MAMILAN (Ma'milan yan Ma'mila Uşaxî) nizîkî Reco li Kurdaxê.

Pictures of the celebrations of the Kurdish Newyear Newroz 2621 with Osman Baydemir in Amed/Diyarbakir.

Bilder von den Feierlichkeiten des kurdischen Neujahresfestes NEWROZ 2621 mit Osman Baydemir in Amed/Diyarbakir.

Dîmenên cejnên sersala kurdan NEWROZê 2621 li gel Osman Baydemîr li Amedê.


Selected images from the region of RAJO with MAYDANA, QARA-BABA, ALAMDARAN and BERBEND in Kurd-Dagh, Afrin, Syria.

Bilder von der Region RAJO mit den Orten Maydana, Qara-Baba, Alamdaran und Berbend in Kurd-Dagh, Aleppo, Syrien.

Dîmenin bijartî ji devera RECO tev cihên Meydana, Qere-Beba, Alamadara û Berbenê li Kurdaxê.

The village MAMILAN near Rajo in Kurd-Dagh, Syria.

Das Dorf MAMILAN nahe Rajo in der Region Afrin (Kurd-Dagh), Aleppo, Syrien.

Gundê MAMILAN (Ma'milan yan Ma'mila Uşaxî) nizîkî Reco li Kurdaxê.

........................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2009
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de;
abdallah.osman@gmail.com

Sonntag, 1. März 2009

RAJO, MAYDANA and BILÈLKO in Kurd-Dagh, Afrin

View of the village of MAYDANA near Rajo in Kurd-Dagh, Afrin, Syria.

Ein Blick auf das Dorf MAYDANA nahe Rjao in Kurd-Dagh, Aleppo, Syrien.

Gundê MEYDANA nizîkî Reco li Kurdaxê.


A far look at the valley of MAYDANA near Rajo in Kurd-Dagh at the border to kurdish Turkey.

Ein Blick auf die Ebene von MAYDANA nahe Rajo in Kurd-Dagh, an der Grenze zur kurdischen Türkei.

Deştê MEYDANA li Kurdaxê nizîkî Meydan-Akpasê û Reco, herêma Efrînê.


An Autumnal view of the nature of the village BILÈLKO near Rajo in Kurd-Dagh, Afrin, Syria.

Ein herbstliches Bild von der Natur nahe des Dorfes BILÈLKO in Kurd-Dagh, Syrien.

Dîmenekî pahîzî ji gundê BILÊLKO nizîkî Reco li Kurdaxê.

 
The road from RAJO to MAYDAN-AKPAS in Kurd-Dagh, Afrin, Syria.

Die Autostrasse von RAJO nach MAYDAN-AKPAS in Kurd-Dagh, Aleppo.

Rêkê makînan ji Reco berve Meydan-Akpasê li Kurdaxê.

..........................................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2009
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com

Freitag, 6. Februar 2009

RAJO - AMANOS - KIRIHAN - KHASÈ - KURD-DAGH

The view from the highway in Kurd-Dagh near Rajo to the Black Valley and Amanos Mountains.

Der Blick von der Autobahn in Kurd-Dagh nahe Rajo auf das Schwarze Tal und Amanos-Gebirge.

Nihrînek ji Çiyayên Kurmanc کورداخ nizîkî Reco de berve Deştê Reş û Çiyayên Gewir (Amanosê).

The Kurdish city Khase (Xasê) in the Black valley between Amanos and Kurd-Dagh.

Die kurdische Stadt Khase (Xasê) im Schwarzen Tal zwischen Amanos und Kurd-Dagh.

Kürt şehri Khase (Xasê) Amanos ve Kürt-Dagh arasında.

Bajarokê Xasê li Deştê Reş di navbera Kurdaxê û Çiyayên Gewir (Amanosê) de.

  The Kurdish city Kirihan (Qirihxanê) in the Black valley between Amanos and Kurd-Dagh.

Die kurdische Stadt Kirihan (Qirihxanê) im Schwarzen Tal zwischen Amanos und Kurd-Dagh.

Kürt şehri Kirihan (Qirihxanê) Amanos ve Kürt-Dagh arasında.

Bajarê Qirihxanê li Deştê Reş di navbera Kurdaxê کورداخ û Çiyayên Gewir (Amanosê) de.


..........................................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2009

http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com

Freitag, 9. Januar 2009

RAJO: KURD-DAGH, AMANOS, ALAMDARA

Village and nature of ALAMDARA near RAJO in Kurd-Dagh کورداخ , Syria.

Das Dorf und die Natur von ALAMDARA nahe RAJO in Afrin, Syrien.

Dîmenên gund û dorçêma ELEMDARÊ nizîkî RECO راجو li KURDAXê.


A further look from the kurdish Mountains (Kurd-Dagh) near Rajo, in Afrin, Syria at the valley and Mountians of AMANOS (Turkey).

Ein Blick von den Kurdischen Bergen (Kurd-Dagh) in der Nähe von Rajo راجو , in Afrin, Syrien auf das Tal und das Gebirge von AMANOS (Türkei).

Nihrînek dûrvehî ji KURDAXê کورداخ li nizîkî Reco ve bi ser Deştê Reş û Çiyayên Gewir de.Towns in Kurd-Dagh, region of Afrin in Syria: BULBUL, JINDIRES, MOBETAN, RAJO and SHIYE.

Kleinstädte in Kurd-Dagh, Afrin, Syrien: BULBUL, JINDIRES, MOBETAN, RAJO und SHIYE.

Bajarokên Kurdaxê کورداخ : Bilbilê, Cindrêsê, Mobetan, Reco û Şiyê.


..........................................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2009

http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com