Mittwoch, 8. Oktober 2008

ALAMDARA and MEYDANA near RAJO in SYRIA

A look at the village of ALAMADARA near RAJO in Kurd-Dagh, Afrin, Syria.

Ein Blick auf das Dorf ALAMDARA nahe Rajo in Kurd-Dagh, Region Afrin.

Dîmenek ji gundê ALAMDARÊ (ELEMDARAN) nizîkî RECO li KURDAXÊ.


A look at the nature of the Kurdish mountains (Kurd-Dagh) in MEYDANA near Rajo in Syria.

Ein Blick auf die Natur der kurdischen Berge (Kurd-Dagh) in MEYDANA in der Nähe von Rajo in Syrien.

Dîmenek ji Çiyayên Kurmênc (Kurdaxê کورداخ ) li MEYDANA nizîkî MEYDAN AKPASê - Reco, Efrîn.


Satellite map of the town MEYDAN AKPAS in KURD-MOUNTAINS at the border to Turkey near Rajo, Syria.

Satellitenbildkarte der Stadt MEYDAN AKPAS in Kurd-Dagh an der Grenze zur Türkei in der Nähe von Rajo, Syrien.

Nexşeya ezmanî ya bajarokê MEYDAN AKPASê li Kurdaxê کورداخ - li ber sinirê bi Turkiyê re.


Overlooking the border crossing MEYDAN AKPAS and Kurd-Dagh کورداخ in Syria by the Turkish side.

Blick auf den Grenzübergang MEYDAN AKPAS und Kurd-Dagh کورداغ in Syrien von der türkischen Seite aus.

Nirînek li derbazgehê Meydan Akpasê ji aliyê Îslahiyê ve.


..........................................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2008
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com