Sonntag, 14. Februar 2010

Views of the town and region Rajo راجو (Reco)

Town of Rajo - Kleinstadt Rajo - بلدة راجو - Bajarokê Reco

Ansichten von der Kleinstadt und der Region RAJO in Syrien.

Views from the town and region of RAJO in Syria.

صور من بلدة ومنطقة راجو في جبال الكورد، سوريا

Kuzeybatı Suriye'de Kürt bölgesinden Görüntüler.

A distant view of the border town of Meydan-Akpas in Rajo, Afrin, Syria.

صورة من بلدة ميدان أكبس في منطقة راجو، جبال الكورد، سوريا

Ein Fernblick auf den Grenzort Meydan-Akpas in Rajo, Afrin, Syrien.

Gundê Meydan-Akpasê li ber sinirê bi Ayintabê re li Kurdaxê.

The Railway Bridge of Haradara (Herederê) in the Kurdish mountains, between Rajo and Meydan-Akpas. Built around 1915.

Die Eisenbahn-Brücke von Haradara (Herederê) in den Kurdischen Bergen, zwischen Rajo und Meydan-Akpas. Baujahr etwa 1915.

Pirê (kopirihê) rêka hêsinî Heredere (Herederê) li ser geliyê Ĥeşarkê nizîkî gundê Masekan di navbera Reco û Meydan-Akpasê de.


A winter day in a kurdish village in Rajo, Afrin.

Ein Wintertag in einem kurdischen Dorf in Rajo, Afrin.

Zivistan û baran li gundekî ji gundên Kurdaxê, devera Reco.


A panoramic view of Kurd-Dagh to the level of the Black River and the Amanos Mountains, Western Kurdistan, region Rajo, Afrin, Syria.

جبال الكورد ـ سهل نهر الأسود ـ جبال الآمانوس ـ كوردستان الغربية

Ein Panorama Blick von Kurd-Dagh auf die Ebene des Schwarzen Flusses und das Amanos-Gebirge, West-Kurdistan, Region Rajo, Afrin, Syrien.

Une vue panoramique de Kurd-Dagh au niveau de la rivière Noire et les montagnes Amanus, dans l'ouest du Kurdistan.


.............................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2010
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com