Sonntag, 4. Juli 2010

Kurd-Dagh: Nature, Urban and Railway in Syria

RAJO: Views of the Haradara railroad bridge at night, the little town of Rajo at night and in the sunshine and the village of Sèmalkan in the Kurden-Dagh.

بلدة راجو وضواحيها في جبال الكورد - نهاراً وليلاً

Bajarok û devera Reco li Çiyayên Kurmênc (Kurdaxê):
Kopirihê (pirê) Herederê li ser Geliyê Ĥeşarkê di êvarî de, gundê Sêmalkan li Meydanan û bajarokê Reco di roj û êvarî de.

RAJO: Ansichten von der Haradara Eisenbahnbrücke nachts, die Kleinstadt von Rajo nachts und im Sonnenschein und dem Dorf von Sèmalkan im Kurden-Dagh.

Panoramic pictures of Kurd-Dagh, Syria: Mobetan, Qarababa, Èlké and Behdinan. The picture in the middle: Production of the traditional bread in a Kurdish village, region Afrin.

صور من الطبيعة والمناطق الحضرية في منطقة عفرين، جبال الكورد، محافظة حلب، سوريا

Gund û xwezahî li Çiyayên Kurmênc: Bajarokê Mobetan, devera Qerebaba, gundê Êlkê û gundê Behdîna. Nanbirêştina sêlê li gundên Kurdaxê.

Panorama-Bilder von Kurd-Dagh, Syrien: Mobetan, Qarababa, Èlké und Behdinan. Das Bild in der Mitte: Herstellung des traditionellen Brotes in einem kurdischen Dorf, Region Afrin.


Afrin - Kurd-Dagh: Looks at the railroad bridge Haradara close Rajo, the railroad bridge Astaro, the city Afrin, a distance of the railroad line in Kurd-Dagh close Rajo and the railroad bridge of Kitikh in the middle of Kurd-Dagh.

جسور السكك الحديدية في جبال الكورد: جسر هردره - جسر أستارو - جسر كتخ

Kopirihên rêka hesinê li herêma Efrînê, Kurdaxê (Çiyayên Kurmênc): Kopirihê Herederê li Reco, Pirê Kitxê li Mobetan û pirê Astaro nizîkî bajarê Efrînê.

Afrin - Kurd-Dagh: Blicke auf die Eisenbahnbrücke Haradara nahe Rajo, die Eisenbahnbrücke Astaro nahe Afrin, die Stadt Afrin, eine Strecke der Eisenbahnlinie in Kurd-Dagh nahe Rajo und die Eisenbahnbrücke von Kitikh mitten in Kurd-Dagh.

.............................................................................
© Abdallah Osman, syrian-kurdish publicist, Germany; 2001-2010.
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com

Keine Kommentare: