Freitag, 6. Februar 2009

RAJO - AMANOS - KIRIHAN - KHASÈ - KURD-DAGH

The view from the highway in Kurd-Dagh near Rajo to the Black Valley and Amanos Mountains.

Der Blick von der Autobahn in Kurd-Dagh nahe Rajo auf das Schwarze Tal und Amanos-Gebirge.

Nihrînek ji Çiyayên Kurmanc کورداخ nizîkî Reco de berve Deştê Reş û Çiyayên Gewir (Amanosê).

The Kurdish city Khase (Xasê) in the Black valley between Amanos and Kurd-Dagh.

Die kurdische Stadt Khase (Xasê) im Schwarzen Tal zwischen Amanos und Kurd-Dagh.

Kürt şehri Khase (Xasê) Amanos ve Kürt-Dagh arasında.

Bajarokê Xasê li Deştê Reş di navbera Kurdaxê û Çiyayên Gewir (Amanosê) de.

  The Kurdish city Kirihan (Qirihxanê) in the Black valley between Amanos and Kurd-Dagh.

Die kurdische Stadt Kirihan (Qirihxanê) im Schwarzen Tal zwischen Amanos und Kurd-Dagh.

Kürt şehri Kirihan (Qirihxanê) Amanos ve Kürt-Dagh arasında.

Bajarê Qirihxanê li Deştê Reş di navbera Kurdaxê کورداخ û Çiyayên Gewir (Amanosê) de.


..........................................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2009

http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com

Keine Kommentare: