Sonntag, 1. März 2009

RAJO, MAYDANA and BILÈLKO in Kurd-Dagh, Afrin

View of the village of MAYDANA near Rajo in Kurd-Dagh, Afrin, Syria.

Ein Blick auf das Dorf MAYDANA nahe Rjao in Kurd-Dagh, Aleppo, Syrien.

Gundê MEYDANA nizîkî Reco li Kurdaxê.


A far look at the valley of MAYDANA near Rajo in Kurd-Dagh at the border to kurdish Turkey.

Ein Blick auf die Ebene von MAYDANA nahe Rajo in Kurd-Dagh, an der Grenze zur kurdischen Türkei.

Deştê MEYDANA li Kurdaxê nizîkî Meydan-Akpasê û Reco, herêma Efrînê.


An Autumnal view of the nature of the village BILÈLKO near Rajo in Kurd-Dagh, Afrin, Syria.

Ein herbstliches Bild von der Natur nahe des Dorfes BILÈLKO in Kurd-Dagh, Syrien.

Dîmenekî pahîzî ji gundê BILÊLKO nizîkî Reco li Kurdaxê.

 
The road from RAJO to MAYDAN-AKPAS in Kurd-Dagh, Afrin, Syria.

Die Autostrasse von RAJO nach MAYDAN-AKPAS in Kurd-Dagh, Aleppo.

Rêkê makînan ji Reco berve Meydan-Akpasê li Kurdaxê.

..........................................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2009
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com

Keine Kommentare: